PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR 2018-01-12T14:49:36+00:00

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

* 1946 Yılında İstanbul’da  doğdu

* 1958’de Çankırı Kurşunlu İlçesi Taşkaracalar İlkokulu mezunu

* 1963’de İstanbul Gelenbevi Ortaokulunu bitirdi

* 1968’de İstanbul İmam Hatip ve Vefa A. Lisesinden Mezun Oldu

* 1971’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Yükseköğrenimini tamamladı

* 1968’de Ankara’da Vaizlik görevine başladı

* 1973’de İstanbul’da Vaizlik görevini devam ettirdi

* 1977-1978 yılları arasında Bolu Müftüsü ve Bolu Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü

* 1980’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Doktorasını vererek Dr. unvanını aldı

* 1980-1982 Yıllarında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı

* 1984’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yard. Doçentliğe atandı

* 06.04.1984-28.04.1986 tarihleri arasında MEB Din Öğretimi Genel Müdür Vekilliği yaptı  

* Talim Terbiye Kurulu Temsilci Üyeliğinde bulundu

* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’ nde 1993’de Doçent unvanını aldı

ve aynı  fakültede 1998’de Profesör oldu

* 03 Kasım 2002 seçimlerinde 1. Sıradan AK Parti Çankırı Milletvekilliğine seçildi

* Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde dört yıl Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı

* Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kurucularındandır

* Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Kurucu Üyesidir

* Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı ile İnsanlığa Hizmet Vakfı Başkanıdır.

* Sultan Fatih Eğitim Kurumları ve Mavigün Eğitim Kurumlarının Kurucu Temsilcisidir

* Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Üyesidir

 

AİLESİ VE İLK TAHSİL DÖNEMİ

Aslen memleketim Çankırı olup 1946 yılında İstanbul’da doğdum.

Merhume annem Semiha Özdemir ev hanımı, merhum babam Süleyman Özdemir ise küçük boyutta iş adamı idi.

1953-1958 yıllarında kendi köyüm olan, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar Köyünde ilkokulu okudum. Birinci sınıftan 5. Sınıfa kadar Ruhi Gürleyen öğretmenimdi. Daima sınıf başkanı oldum, öğretmen bana önem verirdi. Öğretmenim beni imtihanlara yönlendirdi. Hasanoğlan Öğretmen Okulu imtihanını iyi dereceyle kazanmıştım. İmkânsızlık nedeniyle takip edemedim. Kayıt süresi geçtiği için yerime yedekten birini almışlardı. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum.

ORTA ÖĞRENİM DÖNEMİ

İstanbul Fatih Gelenbevi Ortaokulunu 1963 yılında dışarıdan bitirdim. Zira o yıllarda Fatih’te aynı zamanda bir Kur’an Kursunda öğrenciydim.

1966-1967 öğretim yılında Vefa Akşam Lisesini ve İstanbul İmam Hatip Lisesini bitirdim. Gündüzleri ise Kur’an Kursunda öğrenciydim.

Bu dönemde bir grup arkadaşla Milli Türk Talebe Birliğine (MTTB) gidip gelirdik. Necip Fazıl Kısakürek ve Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in konferanslarına katılıp, fahri olarak Yeni İstiklal Gazetesi dağıtırdık. Bu dönemde Mahir İz Hocayla tanıştık. Kendisi bizim ilk Osmanlıca hocamızdır. Ortaokul döneminde Ali Özek, Hüseyin Hilmi Işık, Ali Arslan, Şeref Güzelyazıcı, Fikri Yavuz, Enver Ören gibi şahsiyetler ders almış idim.

    

Ortaokul ve lise diploması aldığı yıllarda

*

YÜKSEK ÖĞRENİM DÖNEMİ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 1968’ de girip 1971 de mezun oldum. Çocukluğumdan beri aynı yolda ilerledim. Üzerimde medrese tahsilinin etkisi büyüktür. İlâhiyat Fakültesinde üzerinde iz bırakan veya bir başka ifade ile en çok beğendiğim ve aynı zamanda kendisinden en çok istifade edip, etkilendiğim hocalarım ; Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Prof. Dr. Talat Koçyiğit, Merhum Prof. Dr. Esad Coşan Prof. Dr. Mehmet S. Hatipoğlu ve Merhum Yaşar Kutluay’dır.

Hatice Babacan bizim sınıfta idi. İlk defa başörtüsü olayı oldu. Biz öğrenci olarak Hatice Babacan’ı destekledik. İlk defa fakülte boykotu ve işgali gerçekleşti. O günlerde ben fakülte öğrenci derneğinde görev almıştım. Hatice Babacan başını açmadığı için 1969 yılında İlâhiyat Fakültesi gibi bir fakülteden atılmıştı.

İlâhiyat Fakültesi öğrenciliği döneminde arkadaşı Rıza Aral’la birlikte

*

ASKERLİK DÖNEMİ

Askerlik görevimi asteğmen olarak yaptım. İstanbul Halıcıoğlu’ndaki levazım okulunda altı ay eğitim gördüm. Bilahare Manisa Kışlasına levazım asteğmeni olarak görevlendirildim. Orada Bir yıl görev yaptım.

Askerlik hatırası

*

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREVLERİ

İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığında Vakıf Hesaplama Uzman Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurul Raportörlüğü, Ankara ve İstanbul Vaizliği, Bolu Diyanet Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Bolu Müftülüğü görevlerinde bulundum. Tam 15 yıl Diyanet görevim olmuştur.

DİB’de görevde iken

*

DOKTORA ÇALIŞMASI

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde 1975-1980 yılları arasında Doktora yaptım. Danışman Hocam Türk İslâm Edebiyatı dalında Merhum Prof. Dr. M. Esad Coşan Hocaefendi idi. O tarihte tefsir, hadis bölümlerinde doktora için kadro olmadığından ve Esad Hocayı yakından tanımamdan ve edebiyatı da sevdiğimden bu branşı seçtim. Zira İslami Türk Edebiyatı sahasının İlahiyat ile yakından ilişkisi mevcuttur. Doktora tez konum  “Musa Bin Hacı Hüseyin el-İznikî Hayatı ve Eserleri.” Kitap olarak yayınlanmadı. Musa Bin Hacı Hüseyin el-İznikî’nin gerek telif ve gerekse tercüme eserleri, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf ve islâm tarihini içermektedir. İznikî’nin Kitab’ul-Mirac adlı bir eserini tercüme ederek neşrettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAKİ GÖREVLERİ

13 Aralık 1983’te Turgut Özal’ın başında bulunduğu ilk Anavatan Partisi (ANAP) hükümetinin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler olmuştu. 13 Eylül 1985 tarihinde Metin Emiroğlu Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirilmiş, 21 Aralık 1987 tarihine kadar görevini sürdürmüştü. Bu iki Bakan döneminde 06.04.1984-28.04.1986 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Vekilliği yaptım. Üniversiteden 2 yıl izinli olarak bu göreve getirildim.

Genel Müdürlük Döneminde Yaptığı İlk İşler

İHL’lerin önü kesilmeye çalışılmıştı. Meslek Lisesi programlarındaki bir kısım dersler, (Elektrikçilik, Elektronik, Metal İşleri, Ağaç İşleri, Sıhhı Tesisatçılık, Halıcılık, Giyim, El Sanatları, Nakış, Aile Ekonomisi ve Beslenme, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Muhasebe ve Kooperatifçilik, Tarım) bunların sayısı 13-14 kadardı. Zannımca İHL’lerin Meslek Liselerine dönüştürülmesi düşünülmüştü. Hatta elli İHL’de deneme yapılmış ve raporlar tutulmuştu. Önümde ilk bulduğum dosya bu idi. İlk işim bu çarpıklığı düzeltmek olmuştur. Arapça derslerini takviye amacıyla hat dersi koyuldu. Kur’an-ı Kerim dersini takviye amacıyla da Dini musiki ilave edildi. Beş saatlik ders süresi iki saate indirildi. Zira öğrenciler ve öğretmenler çok zorluk çekiyorlardı. İHL öğrencileri diğer liselere göre üç sat daha fazla ders görüyorlardı. Ayrıca kontenjanların sınırlaması var idi.  Hatta kız öğrencilerin bu okullara ancak % 5 oranında alınmaları kararlaştırılmıştı. Bu durum karma eğitimi gerektiriyordu. Bu ise İHL’ler için büyük bir zorluktu. Bizim önemli ilk işimiz bu oldu. Kontenjan sınırlamasını ve kız öğrenciler sınırlamasını kaldırdık. İHL’e elli- altmış km. mesafedeki diğer il ve ilçelere şubeler açmak olmuştur. Bu vesileyle yeni müstakil İHL’inde hem kızlar ve hem de erkekler için ayrı ayrı okullar oluşması sağlanmıştır.  

 

Tunceli Valisi Kenan Güven Paşa (Önde takım elbiseli eli arkasında olan)

İmam-Hatip Lisesi ziyaretinde

Tunceli’de öğretmen ve öğrencilere hitap ederken.

*

Beykoz / Kartal Anadolu İHL’ nin Açılışı

Bakanlıkça, 21.12.1984 tarihinde bir Anadolu İHL açılması kararlaştırılmış, 14 Ekim 1985 tarihinde de İstanbul Beykoz’da okul açılmıştı. Okul 19 Haziran 1990 tarihinde Kartal’a taşınınca adı Kartal AİHL olarak değiştirilmiştir. Bu tarihlere göre bu ilk Anadolu İmam-Hatip Lisesi benim genel müdürlük döneminizde açılmıştır. Böyle bir İmam Hatip açmamızda ki amaç; yurt dışındaki vatandaşlarımıza dil bilen din görevlisi yetiştirmekti. İlk açılışta talebeler Türkiye’den temin edildi. Sonradan az sayıda yurt dışından / Almanya’dan da öğrenciler gelmiş oldu. Okulda öğretim dili Almanca olacak ve mezunlar Almanya’daki vatandaşlarımıza hizmet vereceklerdi.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler Beye “İHL açmayacaksın” diye tembihe rağmen Beykoz AİHL bizim teşvikimizle açıldı. Sonra Anadolu İHL de olsa açılmayacak talimatı verilmiştir. Ancak biz 50-60 km mesafedeki yerlere İmam-Hatip şubeleri açtık, sonra bunlar İHL’ ye dönüştü, sayıları yüze yakın. Şubeler olarak açıldıkları için dikkat çekmedi. Bilahare yine ilk defa Milli Eğitim Başkanlığınca Kartal Anadolu İHL arsası İstanbul Kartal’ da kamulaştırıldı. Ayrıca Eyüpsultan Anadolu İHL arsası da kamulaştırılmıştır. Eyüpsultandaki Askeri Dikimevi olarak kullanılmış metruk binanında Milli Savunma Bakanlığından tahsisi alınarak İHL olarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.

Yine bu dönemde Tunceli’ de yatılı İmam Hatip Lisesi açılmıştır. Buraya çok yetenekli idareciler tarafımca atanmıştır.

Bizim dönemimiz Milli Güvenlik Konseyi etkisinde bir dönem idi. Buna rağmen İHL’ nin gerek akademik başarısı ve gerekse sayısal artışı bu dönemde gerçekleştirildi. Sayın Vehbi Dinçerler’ in cesur kararları bu başarılarda büyük etkendir. Milli Eğitim Müsteşarı Sayın Mustafa Turhan Paşanın da katkıları olmuştur.

Kitap yazma seferberliğine katılan bazı öğretmenlerle

Hikmet Özdemir, İlyas Aydoğan, Mehmet Maksutoğlu, Suat Cebeci

*

Almanya’da Din Bilgisi Ders Kitaplarının Yazımı Faaliyetleri

Almanya’da Din Bilgisi ders kitapları yazımı faaliyetlerinde de bulunduk.  Bizim teklifimiz ve Almanların uygun görüş belirtmeleri üzerine olmuştur. Zira bizim o dönemde hem Türkiye de hem de vatandaşımız bulunan diğer ülkelerde din derslerine önem veriyorduk. Hem kitapların yazılması ve hem de öğretmenlerin yetiştirilmesi gayret sarf ettik. Bir taraftan Almanya ve Avusturya gibi ülkelere öğretmen gönderdik. Bir taraftan da öğretmenlerin yetişmesi için Arap ülkelerine (Mısır ve Tunus gibi) dil konusunda görevlendirmeler yaptık.  Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar için kitaplar yazdırıldı. Hepsi Türk ve Müslümandır. Orada ki din dersi öğretmenleri ile Türkiye’den İlahiyat Fakültesi hocalarından bir grup idi. Yazdırılan kitaplar oradaki öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu kitapların Türkiye’de basımı olmamış ve okutulmamıştır.

    

Din Dersleri kitaplarının yazılması için Almanya’ya gönderilen heyetin çalışmaları

*

Yurt Dışı Ziyaret ve Hizmetleri

Pakistan da rahmetli Ziya ül-Hak ile görüştük. O’nun Türkiye sevdası bambaşkaydı. Pakistan  Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim amaçlı anlaşmalar imzalanmıştır.

Din Öğretimi Genel Müdür Vekili olarak

Milli Eğitim Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler

ile beraber Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül Hak’kı ziyaret

*

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri ve Diğer Bazı Hizmetleri

Bizim dönemimizde üniversiteye giriş sınavlarında İHL öğrencilerinin başarıları artırıldı. Kartal ve Kadıköy İHL örnektir. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu anket de 1985 yılı itibariyle üniversiteye giriş sınavlarında İHL % 52 oranını yakalamıştır. Diğer Liseler ve Meslek Okulları bu oranın çok altında kalmıştır. Fen Liseleri hariç,  İHL mezunları o dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesi, hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisat Fakültesi vb. tercih ederek kayıt yaptırmışlardır. İlahiyat mezunlarının yalnızca imam olup Diyanet de görev almalarını isteyen mihraklar bundan dolayı baskılarını artırmışlardır.

Okul Müdürleri ile Bursa – Uludağ Toplantısı

*

Karadeniz Bölgesi İmam-Hatip Lisesi

Müdürleri Toplantısı.

*

İHL Arası Hutbe Yarışması Ödül Töreni

*

Talim ve Terbiye Kurulu Temsilci Üyeliği

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevini ifa ederken aynı zamanda “Talim ve Terbiye Kurulu Temsilci Üyeliği” görevi de yaptım. “Talim ve Terbiye Kurulu Temsilci Üyeliği” demek, Bakanlık adına orada olup bitenleri gözetlemek, Din Eğitimi adına yanlışları önlemek amacıyla Sayın Bakan tarafından özel bir görevlendirmedir.

Bizim görev yaptığımız dönemde 12 Eylül 1980 ihtilalini yapan askerlerin oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi iş başında idi. Bakanımız Vehbi Dinçerler Bey Milli Eğitimde hep ilkleri gerçekleştirdi. İmam Hatip Liselerine sahip çıktı. Kendisine götürdüğümüz makul projelerimizi yürürlüğe koydu. İmam Hatiplerin Meslek Liseleri bünyesinde bir bölüme dönüştürülme projesini iptal etti. Yeni İHL Anadolu Lisesi açtı. Şubeler açmak suretiyle İHL’lerinin sayısını artırdı. Erkek kız şubelerinin açılmasını sağladı. İHL’ler de başörtüsüne geçit verdi. Özel okullar yönetmeliğinde değişiklik yaparak “çalışanların ibadetlerini yapabileceği yer ayrılır” hükmünü getirdi. İHL mezunları bütün üniversitelere rahatça girebildiler. Ezilmekten kurtularak şahsiyetlerine kavuştular. İHL’inin manevi şahsiyetlerine uygun idareci, öğretmen atamaları gerçekleştirildi. Yeni müfredat ve yeni programlara göre kitaplar yazdırıldı. Bakanlık Müsteşarı Mustafa Turhan Paşa ki kendisiyle çok rahat olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Din Eğitimi Genel Müdürü olarak direkt kendisine bağlı idim. Vehbi Bey Din Eğitimine çok önem veriyordu. Örnek insan yetişmesine çalışıyordu. Hatta TRT’de “Aydınlığa Doğru” programını müşterek hazırlayıp halka sunuyorduk. İlk defa Din Öğretimi Dergisi çıkarıldı. Her ay 20.000 adet basılıp dağıtılıyordu. Milli Eğitim Dergisinden de öndeydik.

Din Öğretimi Dergisinin

Ocak-Şubat-Mart 1985 tarihli

2. Sayısının kapağı.

*

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Akademisyenliğe

Din Öğretimi Genel Müdürlüğündeki İki yıllık görev iznim uzatılmadı.  Görev yerim olan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne dönmüş oldum.1993 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Doç. unvanını aldım. 1998 yılında Prof. luk kadrosuna atandım.Milletvekilliği ile birlikte emekli oldum. Üniversiteye dönmedim. Yeni kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde dört yıl Kurucu Mütevelli Heyeti başkanlığını yaptım. Bu üniversitenin kuruluşunu gerçekleştirmiş oldum.

PARLAMENTERLİK / MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİ

3 Kasım 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) Çankırı Milletvekili olarak 22. dönemde TBMM’de görev yaptım. Çankırı 1. Sıradan aday oldum ve seçildim.

Parlamentolar Arası Birlik Grubu (PAB) üyeliği ve TBMM İhtisas Komisyonlarından Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan Vekilliği yaptım. Komisyonda özellikle Vakıf üniversitelerinin çoğaltılması, bütün illerde üniversite açılması, Çankırı Karatekin Üniversitesinin açılması noktasında çalışmalarım oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde
Milletvekili adayı olarak oy kullanırken. 

*