ANADOLU ve YARAN KÜLTÜRÜMÜZ

ANADOLU ve YÂRAN KÜLTÜRÜMÜZ Milletleri millet yapan, devletleri devlet yapan, insanları insan yapan birtakım duygu, düşünce, ilim, irfan ve bu duygu düşünce ilim ve irfana tesir eden hars dediğimiz, medeniyet dediğimiz, kültür dediğimiz değerlerimiz vardır. Bu değerlerin varlığıyla milletler var oluyor. Bu değerler kalktığı zaman da o milletler yeryüzünden siliniyor. Bizim atalarımız Selçuklu İmparatorluğundan özellikle Anadolu’nun fethiyle başlayan, Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya gelmesiyle başlayan, insanı keşfetme, insanı tanıma, insanı bilme, insana yönelme felsefesi, düşüncesi bizim büyüklerimizde olmuş. Onlar insanı öylesine değerlendirmişler ki, sonuçta savaşa gerek kalmadan, insanların gönüllerini fethederek ülkeleri fethetmişlerdir. Malazgirt’te başlayan, bu fetih hareketi hepinizin malumu olduğu gibi BÂCIYAN-I RUM (Anadolu bacıları) dediğimiz yani Anadolu’ya ilim irfan için gelen hanımlar teşkilatı var. ABDALÂN-I RUM (Anadolu yiğitleri) dediğimiz yine Anadolu’ya [...]

Yazan | 2017-12-25T10:10:05+00:00 Şubat 18th, 2010|Makaleler|Yorum yok

Çevre ve İnsan

Çevre ve İnsan Günümüzün en önemli konularından birisi şüphesiz ki çevre sorunlarıdır. Hemen her gün haberleşme araçları, dünyanın her yerinde çevre sorunlarıyla ilgili konferans, oturum, sempozyum ve zirve toplantılarının yapıldığını haber vermektedir. Bu toplantılarda konunun uzmanı ilim adamlarınca varılan sonuç; bilhassa son yıllarda ekonomik büyümenin neticesi olarak tabiatın pervasızca kullanıldığıdır. Öyle ki, bu kullanım neticesinde gün geçtikçe çevre sorunları felakete dönüşmekte ve geleceğimizi tehdit etmektedir. İnsanlar bir taraftan felâketlerini kendi elleri ile hazırlarken, bir taraftan da bu çıkmazdan kurtulmak için çaresizlikler içinde çıkış yolu aramaktadırlar. Bugüne kadar alınan ve çare olarak öne sürülen yarım yamalak tedbirler, herkesin gözü önünde cereyan eden çevre felâketini önlemeye yetmemektedir. Çünkü bu tedbirler özde değil sözde tedbirlerdir. Hastalığın sebebi tam bilinmeden kullanılan ilâçların hastayı daha [...]

Yazan | 2017-12-25T10:10:05+00:00 Şubat 18th, 2010|Makaleler|Yorum yok