MESNEVİ’DEN İBRETLİ BİR HİKAYE

Edebiyat Dünyamızın Şâheseri: MESNEVİ’DEN İBRETLİ BİR HİKAYE   Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı   Her sene Aralık ayı yaklaşınca Hz. Mevlânâ (30 Eylül 1207-17 Aralık 1273) ve O’nun muhteşem eseri Mesnevi Şerîf hatıra gelir. Divan edebiyatının en son mümessillerinden birisi olan Tahir ül Mevlevî (13 Eylül 1877-20 Haziran 1951) ise ömrünü Hz. Mevlânâ’nın düsturlarına bağlı kalarak yaşamış ve “Tahir ül Mevlevî” imzasıyla tanınan ve 55 adet eseri olan bir şair, yazar, mutasavvıf, gazeteci, mesnevihân ve müderris bir âlimdir. Tahir OLGUN Beyefendi en kıymetli eseri Mesnevi için mükemmel bir şerh yazmıştır. Bu eserinde farsça beyitleri öylesine tercüme etmiştir ki, yeniden bir açıklamaya gerek kalmamıştır. Şimdi onun sözkonusu Mesnevi Şerhinden ve Hz. Mevlâna’nın dilinden ibret [...]

Yazan | 2017-12-29T14:53:34+00:00 Kasım 22nd, 2013|Makaleler|Yorum yok

TÜRKÇEMİZ DÜNYA DİLİ OLMALI

TÜRKÇEMİZ DÜNYA DİLİ OLMALI   Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hiç şüphe yok ki milletlerin özlerini oluşturan unsurlardan biri dilleridir. Bu sebeple dile özel bir önem verilmelidir. Bu ilgi, hem dilin iyi bir şekilde araştırılması ve geliştirilmesi, hem de toplumun birlik ve beraberliği için gereklidir. Devlet toplumda birlik ve beraberliği; sağlamak için özel politikalar geliştirmelidir. Dilin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yabancı kültür istilâlarından korunması için tedbirler almalıdır. Bu amaçla okulöncesi eğitiminden üniversiteye kadar günlük hayatımıza da kuşatan plan ve projeler yaparak hayata geçirmelidir. Çok iyi bilmemiz gereken bir hususda, ekonomik ve sosyal gelişmeler topluma yarar sağlar. Ancak milletin bekâsını sağlayamaz. Ekonomik yönden gelişen fakat millî dil ve millî kültür şuuru taşımayan birey [...]

Yazan | 2017-12-29T14:53:09+00:00 Kasım 13th, 2013|Makaleler|Yorum yok